SASTANAK OPĆINSKOG NAČELNIKA I SARADNIKA SA DIREKTOROM UPRAVE ZA CESTE HNK I MINISTROM TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA HNK

Danas je u Općini Jablanica održan sastanak Općinskog načelnika Salema Dedić sa saradnicima, direktora Uprave za ceste HNK g-dina. Kemala Šoljića i ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK g-dina. Ajdina Teletovića na kojem se razgovaralo o programu utroška sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva, s naglaskom na regionalni put R-419 Jablanica-Risovac-Posušje, odnosno asfaltiranje 3,2 km makadamskog puta, koji je prostao na dionici Sovići-Sovićka vrata.

Ovom prilikom direktor Uprave za ceste HNK gdin. Šoljić iskazao je spremnost nadležnog kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija, kao i Uprave na čijem je čelu, da se u ovoj godini krene u realizaciju projekta rekonstrukcije i asfaltiranja navedene dionice uz učešće općine Jablanica u sufinansiranju samog projekta.

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK gdin. Ajdin Teletović istakao je pozitivnu praksu aktuelne Vlade HNK, da prije otpočinjanja bilo kakvih projekata u lokalnim zajednicama, konsultuje najodgovornije ljude tih lokalnih zajednica, kao što je to bio slučaj vezano i za projekat koji je od strateškog interesa za općinu Jablanica, a to je asfaltiranje dionice regionalnog puta R-419, koja je ujedno i ulazak u zaštićeno područje Nacionalnog parka Blidinje. Ministar Teletović je naglasio kako realizacija ovog projekat ima višestruke dimenzije, a među njima i turističku dimenziju obzirom da plato Risovca obiluje turističkim potencijalima među kojima je zimski turizam, nekropola stećaka Dugo polje koje je upisana na listu svjetske kulturne baštine UNESCO, koncept Via dinarice i drugo, o čemu bez kvalitetne saobraćajne infrastrukture ne bi mogli govoriti o razvoju pomenutih turističkih potencijala, njihovoj valorizaciji, promociji i nuđenju na turističkom tržištu. Na kraju, ministar Teletović je izrazio zadovoljstvo što je postignut dogovor, te što je Uprava ze Ceste HNK, Ministarstvo prometa i komunikacija HNK, kao i kantonalno ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK na čijem je čelu, prepoznalo strateški interes općine Jablanica da se krene u realizaciju ovog projekat sa aspekta svih turističkih potencijala.
Općinski načelnik Salem Dedić nije krio zadovoljstvo zbog postignutog dogovora na današnjem sastanku, prilikom čega je usaglašeno da će direktor Uprave za Ceste HNK gdin. Šoljić, kao i ministar Teletović, predložiti Vladi HNK finansiranje projekta asfaltiranje dionice regionalnog puta R-419 u saradnji sa Općinom Jablanica, obzirom da Općina Jablanica već dugi niz godina pokušava implementirati ovaj projekat. Ono što je zadatak općine Jablanica vezano za ovaj projekat, a što će općina sa zadovoljstvom prihvatiti jeste da uputi pismo namjere, te da obezbijedi sredstva finansiranje projekta u iznosu 1/3, dok će preostali dio u iznosu 2/3 finansirati Vlada HNK- istakao je načelnik Dedić.

Ovim prilikom, načelnik Dedić istakao je zahvalnost na svemu onom što je do sada radila Uprava za Ceste HNK, zajedno sa resornim ministarstvima i Vladom HNK, a tiče se sanacije i rekonstrukcije regionalnih puteva na području općine Jablanica sa posebnim naglaskom na rekonstrukciju  regionalnog puta R-437 Ostrožac-Fojnica, odnosno dijela koji se nalazi na području općine Jablanica.
Općinski načelnik i ministar Teletović, na kraju su istakli kako će biti izuzetno sretni ukoliko Vlada HNK usvoji program o finansiranju ovog projekta, obzirom da će se stvoriti pretpostavke za još snažniji razvoj turizma područja Nacionalnog parka Risovac, s posebnim naglaskom na nekropole stećaka Dugo polje koje su pod zaštitom UNESCO-a, zimski turizam i svih prirodnih ljepota kojima raspolaže plato Risovca.