ODRŽANA 31. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u ponedjeljak 24.05.2021. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 31. sjednicu na kojoj su razmatrani: Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice VZK, Izvještaj o ostvarenju  godišnjeg plana  implementacije  Integralne starategije razvoja   općine Jablanica za 2020. godinu, Pregled stateških projekata i projekata koji mogu doprinjeti implementaciji  stategije, Odluka o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima koji su za vrijeme trajanja pandemije  koronavirusa  obavljali djelatnost u otežanim uslovima,  Nacrt Javnog poziva za učešće u programu subvencioniranja  privrednih subjekata na području općine Jablanica u 2021. godini i Nacrt Javnog poziva  za učešće u programu poticaja MSP  u općini Jablanica u 2021. godini.


U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su Općinski načelnik, Predsjedavajući Općinskog vijeća,  sekretar općinskog organa uprave općine Jablanica, predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora,  predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik JP EP BiH  i biroa rada Jablanica.