Obavještenje - Odluka o dodjeli stipendija za školsku/ akademsku 2021/2022. godinu

Obavještavaju se učesnici konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2021/2022 godinu (Konačna rang-lista).

Kategorija

Naziv kategorije

Broj stipendija

Kategorija 1:

Studenti

148

Kategorija 2:

Učenici srednjih škola 

22

Kategorija 3:

Učenici srednjih škola, aktivni i zaslužni članovi sportskih organizacija

11

Kategorija 4:

Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite

17

Kategorija 5:

Učenici iz reda romske nacionalne manjine

5

Kategorija 6:

Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica”, kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom

65

Kategorija 7:

a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,

b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu  čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica. 

30

 

Odluka o dodjeli stipendija objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici: www.jablanica.ba
Sa svakim kandidatom – korisnikom stipendije Općinski načelnik zaključit će  pojedinačni ugovor o stipendiji Općine Jablanica.

Potpisivanje Ugovora obavit će se u „ŠALTER SALI OPĆINE JABLANICA“  u periodu od 02.02.2022. godine do 04.02.2022. godine u vremenu od 08,00 do 15,00 sati. Obavještavaju se studenti i učenici da u navedenom periodu potpišu svoje Ugovore.

Učenici i studenti koji nemaju otvoren račun u nekoj od poslovnih banaka dužni su ga otvoriti i kopiju kartice ili potvrdu o otvorenom računu dostaviti finansijskoj službi Općine (Šalter sala - Šalter za informacije).
Za maloljetne stipendiste Ugovor će potpisati zakonski zastupnik - roditelj.



OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović

 

Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2021/2022 godinu.