Obavijest -Javna rasprava o Nacrtu Odluke o pogrebnoj djelatnosti i grobljima i haremima na području općine Jablanica

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, vjerske zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj: 02-02-880-3/21-6 od 28.04.2021. godine utvrđen Nacrt Odluke o pogrebnoj djelatnosti i grobljima i haremima na području općine Jablanica i određeno održavanje javne rasprave po istoj u trajanju od 90 dana, počev od 05.05.2021. godine.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o pogrebnoj djelatnosti i grobljima i haremima na području općine Jablanica održat će se u trajanju od 90 dana u periodu od 05.05.2021. do zaključno sa 05.08.2021. godine.


Nacrt Odluke je javno izložen i može se preuzeti u šalter Sali općine Jablanica kao i na web stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove općine Jablanica.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Odluke o pogrebnoj djelatnosti i grobljima i haremima na području općine Jablanica, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove općine Jablanica na šalter salu općine Jablanica, šalter broj 1., zaključno sa 05.08.2021. godine.

Ovim putem pozivamo Vas da se uključite u ove aktivnosti davanjem pismenih primjedbi, prijedloga i sugestija.

       NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
  zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove


Prilog:

Nacrt Odluke o pogrebnoj djelatnosti i grobljima i haremima na području općine Jablanica