Nacrt strategije razvoja općine Jablanica za period 2021.-2027.

Poštovani/a,
U primjeni je nova metodologija strateškog planiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se temelji na  novom zakonskom okviru za razvojno planiranje i upravljanje razvojem. Bitno je napomenuti da se strateški dokumenti izrađuju za razdoblje od 7 godina, da je trenutno razdoblje strateškog planiranja postavljeno za period 2021.-2027. godina, i da je terminologija strateškog planiranja usklađena s terminologijom Evropske unije za strateško planiranje.

Općina Jablanica prati procese usklađivanja dokumenata, te uz finansijsku podršku osiguranu putem Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), radi na usklađivanju postojeće strategije razvoja sa novim metodološkim pristupom strateškom planiranju u Federaciji Bosne i Hercegovina, zasnovane na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti.
U procesu prilagođavanja naše strategije razvoje do sada smo uskladili stratešku platformu: situacionu analizu, SWOT analizu, strateške fokuse i strateške ciljeve, koja je bila predmet rasprave šire javnosti.
Ponovo je došao rad da uključimo društvenu zajednicu, da lokalnim partnerima predstavimo Nacrt integralne strategije razvoja općine Jablanica za period 2021.-2027. godina. U prilogu ovog akta elektronski vam dostavljamo materijale neophodne za raspravu. Dostavljene materijale možete naći i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.
Poznato je svima da smo u situaciji pandemije izazvane koronavirusom i da se moramo pridržavati preporuka za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19, tako da tokom prilagođavanja Strategije nećemo održavati sastanke, konsultacije ćemo obavljati elektronski i po potrebi kroz fokus grupe pridržavjući se preporuka Zavod za javno zdravstvo koje se odnose na organizovanje javnih skupova i sastanaka.
Obzirom na navedeno pozivamo Vas da analizirati predložene materijale i da svoje komentare po mogućnosti u pismenoj forni dostavite putem pošte na protokol Općine Jablanica ili pak elektronski na e mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Krajnji rok za dostavu komentara će biti određen naknadno.  

Za sva Vaša pitanja koja imate u vezi dostavljenih dokumenata molimo vas da se obratite na sljedeće kontakte: Dženan Mulahasanović, telefoni: 036/751-306, 061/525-021 ili na e mail naveden u ovom obavještenju.

S poštovanjem

KOORDINATOR ORT-a
Dženan Mulahasanović, dipl.ecc

Materijale za raspravu možete preuzeti na ovom linku.