MINISTAR POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNK U POSJETI OPĆINI JABLANICA

U utorak 4. maja 2021. godine  u posjeti Općini Jablanica, a na vlastitu inicijativu,  boravio je ministar  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Donko  Jović sa saradnicom Amrom Dervišbegović, a domaćini su bili  Općinski načelnik Damir Šabanović sa Pomoćnicima načelnika.

Na radnom sastanku   se razgovaralo o finansiranim i susfinansiranim projektima koji su u toku i koji su planirani  u narednom periodu a  koje na području općine Jablanica provodi  i planira ovo Ministarstvo. Razgovaralo se i o raspodjeli namjenskih sredstava-vodnih doprinosa, o projektima koje će kandidovati Općina Jablanica, koncesijama, strategiji ruralnog razvoja, programu korištenja poljoprivrednog zemljišta  i poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji.
Minstar Jović je predstavio tri zakona koja su u proceduri usvajanja u HNK: Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o slatkovodnom ribarstvu.