KONAČNA RANG LISTA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO PO JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U PROGRAMU POTICAJA MSP U OPĆINI JABLANICA U 2022.GODINI

Rang listu možete preuzeti na ovom linku.