Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnog prostora putem podnošenja pismenih prijava

Na osnovu člana 14. Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija ( “Sl. glasnik općine Jablanica” broj 2/06, 1/17), a u vezi sa članom 2. Odluke o načinu korištenja poslovnih prostorija  broj: 01-19-4-2090/21 od 15.10.2021. godine, Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e :


J A V N I   O G L A S
za dodjelu u zakup poslovnog prostora putem podnošenja pismenih prijava

Kompletan sadržaj javnog oglasa možete preuzeti na ovom linku.

Popratnu dokumentaciju možete preuzeti preuzeti na ovom linku.