DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA U GRADU PAZINU I OPĆINI GVOZD U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na poziv gradonačelnika, Općinski načelnik Damir Šabanović i Pomoćnik načelnika  za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Amela Muratović boravili su 8. i 9. aprila 2021. godine u prijateljskom gradu Pazinu u Istri i općini Gvozd, Republika Hrvatska.

Na zajedničkom sastanku u gradu Pazinu sa domaćinima, gradonačelnikom Renatom Krulčićem, predsjedavajućim Gradskog vijeća  i njihovim saradnicima razgovaralo se o potencijalnim zajedničkim projektima, mogućnostima i poticanju međusobne saradnje, a razgovaralo se i o projektima koji se mogu implementirati u općini Jablanica.

Na radnom sastanku sa Općinskim načelnikom Milanom Vrgom i  negovim najbližim saradnicima u prijateljskoj općini Gvozd, razgovaralo se o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti privrede, posebno građevinarstva sa akcentom na jablanički granit, saradnja u oblasti turizma sa naglaskom na baštinjenje antifašističke prošlosti, mogućnosti kulturnog i sportskog  povezivanja mladih i nevladinog  sektora, organizovanje zajedničkih posjeta i dr.