Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-15-3-7/22 od 29.03.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 6/22 – Popločanje stepeništa Stara cesta – SP-100 – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-15-3-7/22 od 29.03.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-496/22
Jablanica, 29.03.2022. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.