Obavještenje o postupku javne nabavke broj 753-7-3-79-3-35/21 od 23.11.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 23/21 – Proširenje javne rasvjete na hidroakumulacionim područjima u 2021. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-79-3-35/21 od 23.11.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-2470/21
Jablanica, 23.11.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.