Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-72-3-28/21 od 22.10.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 18/21 – Rekonstrukcija lokalnog vodovoda Slatina – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-72-3-28/21 od 22.10.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2131/21
Jablanica, 25.10.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.