ODRŽANA V SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u  četvrtak, 23.02.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završila u 19,45.


D N E V N I   R E D

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o donošenju Regulacionog plana Privredna  zona “DOLJANI- BIJELI POTOK“ Jablanica-donesena
AD-4 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „ Gradski centar 2” Jablanica-donesena
AD-5 Odluka o vodoovodu i kanalizaciji Općine Jablanica- Nacrt - donesena
AD-5 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika u organu zakonodane i izvršne vlasti, kao i pravu na naknade vijećnicima OV-a Općine Jablanica - donesena
AD-6 Odluka o utvrđivanju naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela i komisija-donesena
AD-7 Odluka o utrđivanju javnog interesa za izgradnju trafo stanice i priključnog kabla Donja Jablanica - donesena
AD-8 Odluka o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JU „Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica - donesena
AD-9 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016.g.- usvojeni
AD-10 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016.g.- usvojeni
AD-11 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2016.g.- usvojeni
AD-12 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2016.g. - usvojeni
AD-13 Izvještaji  o radu za 2016.godinu:
a) Školskog odbora JU Osnovna škola „Suljo Čilić” Jablanica - usvojen
b) Školskog odbora JU Srednja škola Jablanica- nije usvojen
c) Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Pčelica” Jablanica- usvojen
AD-14 Rasprava o informacijama