ODRŽANA 44. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 29.10.2020. godine, u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati, a završila u 10,15 sati. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika.

 Na sjednici je  usvojen slijedeći Dnevni   red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Nacrta Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 1“ - donešena
4.    Odluka o usvajanju Nacrta Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“ – donešena
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jabalnica za 2020.g. -donešena
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Jablanica- donešena
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2020.godinu- donešena
8.    Odluka o davanju na upravljanje i održavanje mjesnog vodovoda „Donje Paprasko“-donešena  
9.    Odluka o grobljima-  donešen Nacrt odluke
10.    Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Jablanica u oblasti sporta za period 2021.-2025. g. - donešena
11.    Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2019/2020-usvojen
12.    Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2019/2020.-usvojen
13.    Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2019/2020.-usvojen
14.    a)  Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine lokalitet „Gornja Kolonija“- donešena
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine - donešena
15.    Odluka o načinu i uslovima zamjene nekretnine između Općine Jablanica i Emine Malović, Ajkune Ćosić i dr. na području „Gornja Kolonija“ općina Jablanica - donešena
16.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva – Dževad Hindić –donešeno Rješenje
17.    Zaključak o odbijanju ponude nekretnine – Zejneba Đelmo, Sanel Đelmo i dr. – donešen Zaključak
18.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava