ODRŽANA 42. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je  održana u  četvrtak 24.09.2020. godine, u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 11,57 sati.Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

Na sjednici je  usvojen   slijedeći  Dnevni red:

AD1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a-donešena dva zaključka
AD3.    Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Gornja Kolonija“  - donešena uz provođenje javne rasprave u trajanju od 30 dana
AD4.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jabalnica za 2020.g. – donešena
AD5.    Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2020.g. - donešena
AD6.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2020. godinu –po LOD metodologiji- donešena
AD7.    Odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade – donešena
AD8.    Odluka o dodjeli montažnog objekta (info pult) na korištenje – donešena
AD9.    Odluka načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, ulica Nikole Bojanovića - donešena
AD10.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu – doneseno rješenje
AD11.    Zaključak o odbijanju ponude za kupovinu nekretnine – donesen zaključak
AD12.    Zaključak o odbacivanju zahtjeva za kupovinu objekta „Autobuska stanica”– donesen zaključak
AD13.    Zaključak o djelimičnoj obustavi postupka za utvrđivanje javnog interesa- donesen zaključak