ODRŽANA XXII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 25.10.2018. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u  13:49 sati.  Sjednici je prisustvovalo  19 vijećnika.
Za sjednicu je predložen i usvojen Dnevni red:  

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a– donesen zaključak
AD3 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2018.godinu-donesena
AD4 Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju poslovnog objekta u sklopu poslovne zone „Unis-Gornja Kolonija“ Jablanica - donesena
AD-5 Odluka o javnim parkiralištima – Utvrđen Nacrt Odluke
AD6 Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Radne grupe za vršenje ovlaštenja Skupštine JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica -donesena
AD7 Odluka o gubitku statusa javnog dobra, lokalitet Gostovišće K.O. Lug-donesena
AD8 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom Drežnjak Esadu-donesena
AD9 a)  Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine (dvosobnog stana)  u vlasništvu Općine-donesena
  b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine (dvosobnog stana) u vlasništvu Općine – dvosoban stan u ul. Omladinsko šetalište Jablanica-donesena
AD10 Zaključak o odbacivanju Zahtjeva JP „Park prirode Blidinje“ d.o.o. Posušje-donešen
AD11 Zaključak o ispravci Rješenja o dodjeli zemljišta Džino Halid-donešen
AD12 Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2017/2018-usvojen
AD13 Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2017/2018.-usvojen
AD14 Izvještaj o radu JU dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2017/2018.- usvojen
AD15 Rasprava o informacijama