Juli 2019

OBILJEŽENA 26-GODIŠNJICA BITKE NA BOKŠEVICI

U prisustvu građana općine Jablanica, članova porodica šehida, RVI, saboraca, gostiju, mještana prekojezerskih sela, u subotu 6. jula 2019. godine, na lokalitetu Lokve u podnožju legendarne planine, održana je centralna manifestacija obilježavanja 26. godišnjice legendarne bitke na Bokševici. U ranim satima istog dana održan je pohod, građana, planinara i jablaničkih izviđača  i posjeta spomen pločama na bokševičkom platou sa oko 90 učesnika, a istim povodom, održani su turniri u tavli i streljaštvu.

POTPISAN SPORAZUM O SUFINANSIRANJU PROJEKTA PROŠIRENJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA DOMA ZA STARA I IZNEMOGLA LICA JABLANICA

U petak 05.07.2018. godine  u kabinetu Općinskog načelnika izvršeno je potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju projekta UNDP-ija i Općine Jablanica o proširenju smještajnih kpaciteta Doma za stara i iznemogla lica. Donirana sredstva od strane UNDP-ija su  rezultat značajnog priznanja i  nagrade za najbolji sistem integrisanog razvoja u BiH u 2018. godini Općini Jablanica od strane  Projekta integralnog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju i tom prilikom dodjeljene nagrade- granta Općini Jablanica u ukupnom iznosu od 70.000,00 USD. Sporazum je u ime Općine Jablanica potpisao Općinski načelnik Salem Dedić . Potpisivanju su prisustvovale Amela Gačanović-Tutnjević savjetinca za lokalnu upravu UNDP-ija i direktorica JU Dom za stara i iznemogla lica Elma Zahirović.

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O DIMNJAČARSKOJ DJELATNOSTI

U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica od 30.05.2019. godine o usvojanju  Nacrta Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti i održavanju javne rasprave u trajanju od 60 dana, u srijedu 03.07.2019. godine u Sali sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti.

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NACRT REGULACIONOG PLANA PRIVREDNA ZONA DONJA JABLANICA 2

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Odlukom o usvajanju Nacrta Regulacionog plana Privredna zona „Donja Jablanica 2“  Općinskog vijeća broj: 02-02-1606-1/19-XXX od 27.06.2019. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.