Članak je filtriran: Maj 2018

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - ODLUKA O OPĆINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti , da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica br.: 02-02-950-5/18- XVIII od 10.05.2018. godine, počev od 15.05.2018. godine do 15.06.2018. godine otvorena javna rasprava  o:


Odluci o općinskim administrativnim taksama

Saopštenje iz Ureda Općinskog načelnika

Ured općinskog načelnika izdaje saopštenje povodom lakše saobraćajne nezgode koja se desila u petak 11.05.2018. godine na magistralnom putu M17 u Donjoj Jablanici.

ODRŽAN NASTAVAK XVIII (18.) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 Nastavak prekinute, 18. Sjednice, Općinskog vijeća Jablanica održan je u četvrtak 10.05.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završen u 11,55 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.