Zaključci, naredbe i preporuke Vlade F BiH sa Informacijom o epidemiološkoj situaciji na dan, 01.11.2021. godine

INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 01.11.2021. GODINE, S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

NAREDBE I PREPORUKE