ZAKAZANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je 8. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati dana 25.05.2017. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i ulica i njihovom obilježavanju -Prijedlog
4.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2017. godinu –po LOD metodologiji-Prijedlog
5.    a) Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju JP „RTV Jablanica“ Jablanica sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti -Prijedlog
       b) Odluka o izmjeni Statuta JP  «Radiotelevizija Jablanica» d.o.o.  Jablanica-Prijedlog
6.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Zlate, općina Jablanica -Prijedlog
7.    a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Žalbene komisije Općinskog vijeća općine Jablanica
       b) Rješenje o imenovanju Žalbene komisije
8.    Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u sportu iz budžeta Općine Jablanica-Prijedlog
9.    Zaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Operativnog – Akcionog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2016. godinu  
10.    Rasprava o Incijativi vijećnika OO LDS Ibrahima Dune Čilića i nezavisnog vijećnika Nihada Širića za izmjene i dopune cijena komunalnih usluga
11.    Rasprava o informacijama