ZAKAZANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Mate Mijić  sazvao je  XXII (22) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.Sjednica će se održati u četvrtak 25.10.2018. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.


Za sjednicu je predložen slijedeći  D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2018. godinu -Prijedlog
4.    Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju poslovnog objekta u sklopu poslovne zone „Unis- Gornja Kolonija“ Jablanica - Prijedlog
5.    Odluka o javnim parkiralištima - Nacrt
6.    Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Radnegrupe za vršenje ovlaštenja Skupštine JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.oJablanica
7.    Odluka o gubitku statusa javnog dobra, lokalitet Gostovišće K.O. Lug
8.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom Drežnjak Esadu
9.    a) Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine (dvosobnog stana)  u vlasništvu Općine
    b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine (dvosobnog stana) u vlasništvu Općine – dvosoban stan u ul. Omladinsko šetalište Jablanica
10.    Zaključak o odbacivanju Zahtjeva JP „Park prirode Blidinje“ d.o.o. Posušje
11.    Zaključak o ispravci Rješenja o dodjeli zemljišta Džino Halid
12.    Izvještaj JU OŠ “SuljoČilić” Jablanica, o učenju i vladanju učenika u školskoj 2017/2018
13.    Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica, o učenju i vladanju učenika u školskoj 2017/2018.
14.    Izvještaj o radu JU dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2017/2018.
15.    Rasprava o informacijama