ZAKAZANA 18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je XVIII (18) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati dana 26.04.2018. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu je predložen slijedeći


D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o osnivanju poslovne zone „Unis - Gornja Kolonija” - prijedlog
4.    Odluka o komunalnim djelatnostima - prijedlog
5.    Odluka o općinskim administrativnim taksama- nacrt
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Jablanica - prijedlog
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica- prijedlog
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća “Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica- davanje saglasnosti
9.    Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Integralne Strategije razvoja općine Jablanica za 2017.g. 
10.   Rasprava o informacijama