Upozorenje o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara

Procjenjujući da postoji povećana opasnost od izbijanja požara koje mogu izazvati ljudi nepažnjom i neodgovornim ponašanjem  (naročito prilikom čišćenja okućnica i poljoprivrednih posjeda, izleta i boravka u prirodi), Služba civilne i protivpožarne zaštite općine Jablanica izdaje


UPOZORENJE O PREDUZIMANJU
PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Upozoravaju  se  stanovnici općine Jablanica da se ne služe vatrom prilikom čišćenja okućnica i obradivih površina od korova, otpada,  nepokošene trave i slično.

S ciljem blagovremenog preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, Služba civilne i protivpožarne zaštite upozorava na:
1.    Zabranu loženja i upotrebu otvorene vatre i drugih vrsta sredstava koja mogu izazvati  požar na otvorenom prostoru u blizini šuma, pored stambenih i privrednih objekata, skladišta i drugih objekata sa povećanom opasnošću za nastanak požara.
2.    Zabranu upotrebe i loženje vatre pored magistralnog puta M-17, Željezničke pruge, kao i ostalih magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva na području općine Jablanica.
3.    Zabranjuje sa zatvaranje i zarušavanje protivpožarnih i šumskih puteva u radnim sredinama, svim mjesnim zajednicama na području općine Jablanica, šumskim kompleksima, kao i svim ostalim pristupnim lokalnim kategorisanim i nekategorisanim putevima i putnim pravcima na području općine.
4.    Posebnu pažnju skrećemo roditeljima, da sva sredstva koja nepažnjom mogu izazvati požar (upaljači, šibice, boce pod pritiskom i ostala zapaljiva sredstva) drže van dohvata djece.
5.    Pozivaju se građani  da svaki uočeni požar prijave na telefone:
-    Vatrogasna jedinica Jablanica ......... 752 - 666; ili 123; ili mob. 061/346-561.
-    Operativni centar CZ Jablanica..... ...751 – 666 ili 121
-    Policijska stanica Jablanica ............. 752 – 660 ili 122
     
Pozivaju se stanovnici općine Jablanica da se u slučaju pojave požara, ne čekajući poziv nadležnog organa obavezno uključe  u gašenje manjih početnih ili većih požara, kao i da u slučaju potrebe ustupe raspoloživa materijalno-tehnička i druga sredstva.
Upozoravaju se sva pravna i fizička lica da su Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije Bosne i Hercegovine predviđene drastične kaznene mjere za paljenja vatre i izazivanje požara.
Svako lice koje bude izazvalo požar, kao i lica koja ne budu pristupila gašenju požara i izvršavala obaveze koje se odnose na odredbe Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH podliježu odgovornostima i kaznenim mjerama koje su predviđene pozitivnim zakonskim propisima.


POMOĆNIK NAČELNIKA
Omer Nezirić dipl.ing.