Saopštenje iz Ureda Općinskog načelnika

Ured općinskog načelnika izdaje saopštenje povodom lakše saobraćajne nezgode koja se desila u petak 11.05.2018. godine na magistralnom putu M17 u Donjoj Jablanici.

Naime, koristim priliku da odbacim sve neistine i tendenciozne navode koji su plasirani putem društvenih mreža i pojedinih dnevnih listova. Takođe, koristim priliku da sva eventualna saopštenja političkih subjekata i pojedinaca koja se eventualno dostave Vašoj televiziji, a koja budu sadržavala neistine, zlonamjerne i tendenciozne navode i budu usmjerena u pravcu diskreditacije Općinskog načelnika, ista unaprijed odbacim, obzirom da navedena služe isključivo u političke svrhe pred nastupajuće Opće izbore.
Radi potpune istine i pravilne informisanosti javnosti, stvarne činjenica o ovom događaju,  mogu se zatražiti i dobiti od jedino relevantne institucije MUP HNK, Policijska uprava Konjic, Policijska stanica Jablanica. U službenoj zabilješci koju su sačinila ovlaštena lica može se provjeriti da je ista sačinjena na licu mjesta u Donjoj Jablanici, a ne nakon mog navodnog dolaska u Policijsku stanicu Jablanica nakon dva sata. Provjerom od strane službenih lica je utvrđeno da nije bilo prisustva alkohola u krvi, te da je isto iznosilo 0,00 promila. 
Obzirom na navedeno, Ured općinskog načelnika u vezi ovog pitanja smatra da nije potrebno dalje davati bilo kakva dodatna saopštenja, te sve zainteresovane pojedince i eventualno političke subjekte upućuje da stvarno činjenično stanje u vezi ovog slučaja provjere u skladu sa zakonskim propisima kod jedino nadležne institucije MUP HNK.Ured Općinskog načelnika
Jablanica, 14.05.2018.godineOPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc., s.r.