Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2022.g. – traže se prijedlozi i mišljenja

U toku su pripreme za izradu  Programa rada Općinskog vijeća Jablanica za 2022. godinu.

Molimo da u skladu sa članom 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik općine Jablanica” broj: 4/09,7/10, 7/15 i 8/16) dostavite prijedloge i mišljenja  u pogledu Programa rada Općinskog vijeća Jablanica za 2022.g., kako bi se isti mogli eventualno ugraditi u Nacrt Programa.
    
Prijedloge i mišljenja možete dostaviti do 20.10.2021.g. sekretaru Općinskog vijeća, putem Šalter sale ili poštom na adresu Općina Jablanica, Općinsko vijeće Ul. Pere Bilića br.15 Jablanica.
Za sva pitanja vezana za Program rada Općinskog vijeća možete se obratiti  na telefon: 036/751-311 i 061/203-176,  faks 036/753-215.
    
S poštovanjem,

SEKRETAR  OV-a
Amira Nuhić, dipl.prav.s.r.