Privremena Odluka sa rang listama o raspodjeli novčanih sredstava za 2020. godinu.

Dana 28.08.2020. godine Komisija za stambena pitanja pripadnika boračkih populacija je objavila privremenu Odluku sa rang listama o raspodjeli novčanih sredstava za 2020. godinu.

Na navedene rang liste može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Rang liste možete preuzeti na ovom linku.