PREZENTACIJA NODAS PROJEKTA “OSNAŽIVANJE POLOŽAJA ŽENA KROZ PODRŠKU ŽENSKOM PODUZETNIŠTVU U OPĆINI JABLANICA“

Od 01. Septembra 2018., Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac”.

Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 35%. Ukupna vrijednost projekta je 243.000 EURA. Projekat je fokusiran na osnaživanje uloge žene u BH društvu, te će isključivo žene i moći aplicirati. Korisnice mogu biti sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku imaće aplikacije koje ispunjavaju postavljene uslove a koje su podnijete od strane mladih osoba, samohranih majki i žena sa trajnim invaliditetom. Gdje god je to moguće i svrsishodno, biće ohrabrivani i zajednički projekti. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava, bez gotovinskih isplata. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na protuvrijednost od 3.000 EUR za ideje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane, strateški definirane između svake Opštine/Općine i Organizacije NODAS. U ovaj iznos pored opreme i/ili materijala biće uključena i provizija za obuku. Svaka korisnica  će biti u obavezi da sufinansira 15% od ukupnog iznosa donacije, da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost, da obavi 10 sati društveno-korisnog rada  za lokalnu zajednicu i da prisustvuje osnovnoj obuci određenoj od strane NODAS-a.
Projekat će trajati osam mjeseci i podržati grantovima ukupno 40 korisnica na području dvije navedene općine, po jedno udruženje/kompaniju/zadrugu žena sa ciljem jačanja lanca vrijednosti, te će ovim projektom također biti brendirana najmanje dva proizvoda s ciljem njihove promocije i daljeg plasmana na tržište. Potencijalne korisnice su sve žene iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti.
Projektom mogu biti podržane aktivnosti u oblasti plasteničke proizvodnje, malinarstva, pčelarstva i prerade hrane, a koje će rezultirati odgovarajućim mjesečnim prihodom, ovisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.
Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i preuzeti formulare za prijavu putem telefona 033 646 889, kao i na jednoj od prezentacija koje će biti održane u sljedećim terminima:

Jablanica:

Dan

Datum

Mjesto

Vrijeme

Prostorije

Četvrtak

22.11.2018

Udruženje žena “Most”

10:00

Prostorije udruženja žena „Most“

 

Četvrtak

 

22.11.2018

Slatina

12:00

Prostrije O.Š. Područno odjelj. “Slatina”

 

Četvrtak

 

22.11.2018

Doljani

10:00

Društveni dom

 

Četvrtak

 

22.11.2018

Ostrožac

12:00

Prostrije O.Š. Područno odjelj.Ostrožac”

Petak

23.11.2018.

Donja Jablanica

09:00

Prostorije MZ

Petak

23.11.2018.

Glogošnica (Djevor)

11:00

Prostrije O.Š. Područno odjelj.Glogošnica

 

Petak

 

23.11.2018.

Jablanica II

09:00

Društvena prostorija Gornja kolonija

 

Petak

 

23.11.2018.

Ravna

11:00

Osnovna škola


Petak


23.11.2018.

Jablanica I

13:00

Sala za sastanke SP 32