Ponovni javni oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije

Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine
OPĆINA JABLANICA, Ul.Pere Bilića br. 25, 88420 JABLANICA
Tel: 036/752-651

Način prodaje i bliži podaci o nekretnini
Putem javnog nadmetanja  - licitacije prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Jablanica, označena kao:

-   Stan koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č. broj 412 K.O. Jablanica, u ulici Omladinsko šetalište broj 13, IV sprat, broj stana 15, a koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje i pomoćnih prostorija ukupne površine 69  m2, upisan u  „B“ listu ZK uloška broj: 123 KPU za K.O. Jablanica, vlasništvo Općina Jablanica sa 1/1 dijela.


-    Stan ne posjeduje priključak za elektičnu energiju.

Kompletan sadržaj oglasa možete naći na ovom linku.
Obrazac prijave za pravna lica možete naći na ovom linku.
Obrazac prijave za fizička lica možete preuzeti na ovom linku.