ODLUKA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA ZA BIRAČKA MJESTA U OPĆINI JABLANICA – 126A