Obavještenje- Privremena rang lista o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2017/2018. godinu

Obavještavaju se učesnici Konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena PRIVREMENA RANG-LISTA o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2017/2018. godinu .

Privremena rang-lista o dodjeli stipendija objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici Općine: www.jablanica.ba
U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste, (zaključno sa 26.01.2018. godine, (petak), svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.
Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu (Šalter sala Općine).
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik razmatra pristigle prigovore zajedno sa Komisijom, te utvrđuje konačnu rang-listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija.


Predsjednik Komisije
Alen Alikadić


Privremenu rang listu možete preuzeti na ovom linku.