Obavještenje o potpisivanju ugovora

Obavještavaju se sve nevladine organizacije koje su prema Odluci Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-1940-4/20- XLII ušle u uži izbor, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija po LOD metodologiji obaviti 02.10.2020 godine (petak) u 10.00 sati u sali Općinskog vijeća.


Služba za opću upravu,društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
i zajedničke poslove

Broj:  03-16-352-7/20
Jablanica, 29.09.2020. godine

Služba za opću upravu,društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
 i zajedničke poslove