Obavještenje o prijavi plana poljoprivredne proizvodnje

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Jablanica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koji apliciraju na novčane podrške Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da su dužni, do 15. novembra 2023. godine, prijaviti svoj plan proizvodnje za narednu 2024. godinu. Prijave se podnose na propisanom obrascu (Obrazac PPP) koji se može preuzeti na šalteru broj 1. općine Jablanica, kao i na web stranici svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

Napominjemo, da klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti novčani podsticaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za narednu 2024. godinu.

Navedena obaveza poljoprivrednih proizvođača proizilazi iz odredbi Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, ili putem
telefona 036/751-302.

Prilog: Obrazac