Obavještenje o obavezi plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta

OBAVJEŠTENJE

   
Na osnovu Odluke o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta vlasnicima stambenih jedinica na području užeg urbanog područja Općine Jablanica, Rješenjima  nadležne Službe, 2014. godine utvrđena je obaveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta.
Obaviještavaju se obveznici plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta, vlasnici stambenih jedinica, koji nisu izmirili svoju obavezu za period 2014., 2015., 2016. i 2017. godine da izvrše uplatu naknade za korištenje građevinskog zemljišta u roku od 10 (deset) dana.
Uplatu izvršiti na depozitni račun općine Jablanica broj: 1604600146835195, otvoren kod Vakufske banke dd Sarajevo, Poslovnica Jablanica, vrsta prihoda 722434, šifra Općine 041.

Ukoliko se u roku od 10 dana ne izvrši uplata utvrđenog iznosa Općina Jablanica će pokrenuti izvršni postupak kod nadležnog suda. 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove, kancelarija broj 1., kontakt telefon: 036/751329.


Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove