Obavještenje o uplati jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta izazvanih niskim temperaturama u aprilu 2017. godine

Obavještavaju se podnosioci zahtijeva za pomoć u saniranju šteta izazvanih niskim temperaturama u aprilu 2017. godine, da je dana 23.02.2018. godine izvršena uplata sredstava u pojedinačnim proporcionalnim iznosima u skladu sa procjenjenom štetom i raspoloživim sredstvima.

Uplata je izvršena na osnovu Odluke Općinskog načelnika o odobravanju isplate drugog dijela novčane pomoći za saniranje šteta na području Općine Jablanica izazvane niskim temperaturama u aprilu 2017. godine broj: 01-46-1211-9/18, od 13.02.2018. godine.

Sredstva su obezbjeđena na osnovu  Odluke Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta Općini Jablanica broj: 01-102-3331/17, od 28.12.2017. godine, u iznosu od 40.000,00 KM.
   

POMOĆNIK NAČELNIKA             
Omer Nezirić dipl.ing.