Obavještenje za političke subjekte koji djeluju na području općine Jablanica

U skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu i komunalnoj higijeni („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj 4/10), obavještavaju se svi politički subjekti koji djeluju na području općine Jablanica, da je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja, a naročito na fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sl. objektima, kao i na trotoarima, bez odobrenja Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove.

Takođe, obavještavaju se svi politički subjekti koji su dobili odobrenje za postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava da isto izvrše u skladu sa izdatim odobrenjem, u suprotnom, plakati, oglasi i slične objave postavljene van dozvoljenih mjesta ukloniti će pravno lice ovlašteno za poslove komunalne djelatnosti o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo. 

   
    
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove

 

Kompletnu odluku možete pogledati na ovom linku.