Obavještenje o uplati sredstava za saniranje šteta izazvanih niskim temperaturama u aprilu 2017.

Obavještavaju se podnosioci zahtijeva za pomoć u saniranju šteta izazvanih niskim temperaturama u aprilu 2017. godine, da je dana 29.12.2017. godine izvršena uplata sredstava u pojedinačnim iznosima u skladu sa obavještenjem koje je dobio svaki podnosilac zahtijeva u novembru ove godine.

Procjenjeni iznos ukupne štete na području Općine Jablanica je 671.898,00 KM, a ukupna sredstva za isplatu   u iznosu od 60.000,00 KM obezbjeđena su na osnovu sljedećih odluka:

1. Odluka Općinskog načelnika za učešće Općine Jablanica u saniranju šteta broj: 01-46-1211-4/17, od 07.07.2017. godine u iznosu od 20.000,00 KM;
2. Odluka Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta Općini Jablanica („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 9/17, od 09.10.2017. godine) u iznosu od 20.000,00 KM;
3. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Hercegovačkoneretvanskog kantona („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/17 od 11.10.2017. godine) u iznosu od 20.000,00 KM.
 
Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica o usvajanju izvještaja o procjeni štete nastale uslijed prirodne nesreće na području Općine Jablanica, izazvane niskim temperaturama u aprilu 2017. godine broj: 02-02-1825-8/17-IX od 29.06.2017. godine utvrđeno je da se ukupno odobrena i raspoloživa sredstva za sanaciju šteta raspodjele svim podnosiocima zahtijeva proporcionalno iznosu pojedinačne procjenjene vrijednosti štete. Iz navedenih činjenica proističe da je na nivou Općine Jablanica bilo moguće izvršiti isplatu jednokratne pomoći u pojedinačnim iznosima u procentu 8,93 % od pojedinačne procjenjene štete, o čemu su aplikanti upoznati pismenim obavještenjem u novembru 2017. godine.


POMOĆNIK NAČELNIKA 
Omer Nezirić dipl.ing.