Obavještenje o potpisivanju ugovora sa korisnicima sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija

Na svojoj XXIX (29) sjednici, održanoj 30.05.2019. godine Općinsko vijeće Jablanica je, između ostalog, donijelo Odluku o raspodjeli sredstsva za rješeavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2019. godini.

U skladu sa naprijed navedenom Odlukom, Općinski načelnik Salem Dedić će, u petak 14.06.2019. godine u 09,00 sati, izvršiti potpisivanje ugovora s korisnicima sredstava za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija.