Obavještenje o izlaganju izvoda iz Privremenog biračkog spiska u Općini Jablanica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-07-420/20-6
Jablanica, 15.07.2020. godine

Predmet: Obavještenje o izlaganju izvoda iz Privremenog biračkog spiska u Općini Jablanica

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava građanke i građane Općine Jablanica da će u skladu sa Pravilnikom o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“ broj 25/20), u periodu od 18.07.2020. godine do 17.08.2020. godine moći izvršiti uvid u izvode iz Privremenog biračkog spiska kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja- lično ili u odsustvu).
Privremene birački spiskovi za područje općine Jablanica, Općinska izborna komisija će izložiti na slijedeće lokacije u mjesnim zajednicama odnosno na ranijim biračkim mjestima:
1. Jablanica Podbrežje, Muzej Bitke za ranjenike na Neretvi, 18.07.2020. do 17.08.2020.
2. Jablanica Trg Oslobođenja, Kino Jablanica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
3. Jablanica Stanica, Sportski centar Jablanica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
4. Jablanica Doljanka, Srednja škola Jablanica 18.07.2020. do 17.08.2020.
5. Jablanica Gornja kolonija I, zgrada „Blok samaca“ 18.07.2020. do 17.08.2020.
6. Slatina, OŠ Slatina 18.07.2020. do 17.08.2020.
7. Doljani, OŠ Doljani 18.07.2020. do 17.08.2020.
8. Sovići, prostorije podružnice Sovići 18.07.2020. do 17.08.2020.
9. Donje Paprasko, privatna kuća Bešić Omera, 18.07.2020. do 17.08.2020.
10. Ostrožac, OŠ Ostrožac 18.07.2020. do 17.08.2020.
11. Šabančići, privatni prostor-garaža Ćosić Senada, 18.07.2020. do 17.08.2020.
12. Krstac, OŠ Krstac, 18.07.2020. do 17.08.2020.
13. Donja Jablanica, prostorije društvenog doma Donja Jablanica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
14. Glogošnica, OŠ Glogošnica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
15. Mirke, prostorije MZ Mirke, 18.07.2020. do 17.08.2020.
16. Ravna, OŠ Ravna 18.07.2020. do 17.08.2020.
17. Jablanica Gornja kolonija II, prostorije MZ Jablanica II, 18.07.2020. do 17.08.2020.
18. Lug, prostorije MZ Lug, 18.07.2020. do 17.08.2020.
19. Djevor, prostorije društvenog doma Djevor, 18.07.2020. do 17.08.2020.
20. Jelačići/Zlate, zgrada socijalnog stanovanja, 18.07.2020. do 17.08.2020.

Izvod iz Privremenog biračkog spiska izložit će se i u Centru za birački spisak koji se nalazi u
zgradi Općine Jablanica, ulica Pere Bilića br. 25, prizemlje - šalter sala.

Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenih lica, da do 01.09.2020. godine mogu promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva Centru za birački spisak.
Ispravke eventualnih netačnosti u privremenim biračkim spiskovima koji budu izloženi javnosti,vršit će se na slijedeći način:
Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti i pogrešne podatke imaju pravo zahtjevati njihovu ispravku ukoliko se radi o ispravci ličnih podataka. Zahtjev se podnosi organu nadležnom za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva.
                                                   
                                          P R E D S J E D N I K
                                     Općinske izborne komisije Jablanica
                                        Sedin Lepara, dipl.pravnik