Obavijest o postavljanju tabli i pločica u svrhu označavanja ulica, trgova i objekata kućnim brojevima

Obavještavaju se građani Općine Jablanica da će u narednom periodu početi postavljanje tabli i pločica u svrhu označavanja ulica, trgova i objekata kućnim brojevima, shodno Odluci Općinskog vijeća Jablanica o nazivima dijelova naseljenih mjesta i ulica i njihovom obilježavanju („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj 4/05, 5/17).

Postavljanje tabli i pločica i označavanje objekata kućnim brojevima na licu mjesta obavljat će JKP „Jablanica“ d.d. Jablanica, u stečaju, uz prisustvo uposlenika Službe za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica.

U prvoj fazi predviđeno je da se postavljanje tabli i pločica i označavanje objekata kućnim brojevima izvrši u ulicama: Žrtava genocida u Srebrenici, Granitova, Doljanka, Komune Vejle, Zlatnih ljiljana, Rasadnik, Nikole Bojanovića, Olimpijsko naselje, Trg Oslobođenja, Omladinsko šetalište, Jaroslava Černija, Pere Bilića, Darivalaca krvi, Željeznička, Branilaca grada i 1. Mart.

U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o načinu označavanja i evidentiranju naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva („Službene novine HNK“ broj 7/13, 9/16) vlasnik, odnosno korisnik objekta, kao i vlasnik, odnosno korisnik građevinske parcele dužan je:
a) omogućiti da se tabla ulice ili trga, odnosno tablica s kućnim brojem postavi na njegovom objektu, odnosno na njegovoj građevinskoj parceli;
b) održavati čistom tablicu s kućnim brojem i brinuti se da kućni broj bude vidljiv i čitak;
c) obavijestiti Službu o oštećenju ili uništenju tablice s kućnim brojem, u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili uništenja;
d) dužan je, u cilju evidentiranja promjena, prijaviti Službi za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica sve promjene koje se odnose na izgradnju novog, odnosno rušenje postojećeg objekta ili parceliranje, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Ovim putem se obavještavaju građani da troškove nabavke i postavljanje table s kućnim brojem snosi Općina Jablanica, te se još jednom pozivaju građani da pruže maksimalnu saradnju.


Služba za upravu za geodetske,                                                                       
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina