OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-1052-10/17–VII od  27.04.2017. godine, otvorena javna rasprava o:

•    NACRTU ODLUKE  - PROGRAMA O SUBVENCIONIRANJU VOLONTERA I ZAPOSLENIKA VISOKE I VIŠE ŠKOLSKE SPREME

u  periodu od 08.05. – 08.06.2017. godine.

Nacrt je javno objavljen na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt može se izvršiti i u prostorijama Općine Jablanica, na info pultu u Šalter sali  općine Jablanica.
Centralna javna rasprava održat će se dana 07.06.2017. godine (srijeda) u Sali za sjednice Općinskog vijeća općine Jablanica, sa početkom u 10,00 sati.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za ovaj Nacrt Odluke – Programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite na protokol u Šalter sali općine Jablanica, zaključno sa 08.06.2017. godine, ili putem pošte na adresu Općina Jablanica, Ul. Pere Bilića 25. 88420 Jablanica.

Ovim putem pozivamo Vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
I INVESTICIJE, FINANSIJE I TREZOR