OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - ODLUKA O OPĆINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti , da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica br.: 02-02-950-5/18- XVIII od 10.05.2018. godine, počev od 15.05.2018. godine do 15.06.2018. godine otvorena javna rasprava  o:


Odluci o općinskim administrativnim taksama

Dokument Odluka o općinskim administrativnim taksma dostupan je na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Centralna javna rasprava o Odluci o općinskim administrativnim taksama održat će se dana 11.06.2018. godine (ponedeljak) u Sali za sjednice općine Jablanica, sa početkom u 14,00 sati.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Odluku o općinskim administrativnim taksama, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite u Šalter salu općine Jablanica, ili putem pošte na adresu Općina Jablanica, ul. Pere Bilića 25  zaključno sa 15.06.2018. godine.

Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.

Broj: 03-1-17-1153/18
Jablanica, 15.05..2018. godine


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
i zajedničke poslove

Odluku o općinskim administrativnim taksma možete preuzeti na ovom linku.