OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NACRT PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica, broj: 02-02-2488-7/19-XXXIII od 31.10.2019. godine, određeno provođenje  javne rasprave u trajanju od 30 dana o:

NACRTU PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Javna rasprava o utvrđenom Nacrtu Programa subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica provesti će se u periodu od 01.11. do 02.12. 2019. godine.
Centralna javna rasprava o Nacrtu Programa subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica će se održati dana 21.11.2019. godine (četvrtak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 1100  časova.
Nacrt Programa subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica može se preuzeti u Šalter sali Općine Jablanica i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.

Ovim putem pozivamo zainteresirane subjekte da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Programa subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostave Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica na adresu ul. Pere Bilića br. 25. Jablanica ili putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 02.12.2019. godine do 1500 časova.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
mr.sc. Amela Muratović, dipl. prav., s.r.

Nacrt Programa subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica može se preuzeti na ovom linku.