OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI-Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, podružnice mjesnih zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom o usvajanju Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-2280-5/19-XXXII od 24.09.2019. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava o utvrđenom Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi održat će se u trajanju od 60 dana u periodu od 01.10. do 30.11. 2019. godine
Centralna javna rasprava o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi će se održati dana 15.11.2019. godine (petak) u 11:00 sati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica.
Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi u printanom obliku se može preuzeti u Šalter Sali Općine Jablanica, a u digitalnom obliku se može preuzeti na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi  može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.
Ovim putem pozivamo zainteresirane subjekte da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi,   po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostave Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 30.11. 2019. godine.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove

Nacrt odluke možete preuzeti na ovom linku.