OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NACRT ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-510-2/18-XVI od 07.03.2018. godine usvojen Nacrt Odluke o komunalim djelatnostima i određeno održavanje javne rasprave po istoj u trajanju od 30 dana, počev od 10.03.2018. godine.

Javna rasprava o NACRTU ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA održat će se u trajanju od 30 dana u periodu od 10.03. do zaključno sa 09.04. 2018. godine.
Nacrt Odluke je javno izložen i može se preuzeti u šalter Sali Općine Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.
Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima održat će se dana 03.04.2018. godine (utorak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica – zgrada Općine sa početkom u 10:00 sati.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima Jablanica,  po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 09.04. 2018. godine.

Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj  javnoj raspravi.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove


Nacrt odluke možete preuzeti na ovom linku.