OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI-NACRT ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom o utvrđivanju Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu, Općinskog vijeća Jablanica, broj: 02-02-2488-2/19-XXXIII od 31.10.2019. godine, određeno održavanje javne rasprave po istom u roku od 30 dana. 

Javna rasprava o utvrđenom Nacrtu Odluke o građevinskom zemljištu , u trajanju od 30 dana održati će se se u periodu od 01.11.2019. godine do 02.12.2019. godine.

Nacrt u printanom obliku može se preuzeti u Šalter Sali Općine Jablanica, a u digitalnom obliku se može preuzeti na web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).

Uvid u nacrt se može izvršiti i u prosotrijama Službe za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica.

Centralna javna rasprava o navedenom Nacrtu održat će se dana 22.11.2019. godine (petak) u Sali za sjednice općine Jablanica, sa početkom u 10,00 sati.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za ovaj Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite u Šalter salu općine Jablanica, zaključno sa 02.12.2019. godine, ili putem pošte na adresu Općina Jablanica, ulica Pere Bilića, broj 25.

Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.

Služba za upravu za geodetske, imovinsko-pravne 
poslove i katastar nekretnina

Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu može se preuzeti na ovom linku.