OBAVIJEST O JAVNOJ PREZENTACIJI PRIJEDLOGA REGULACIONOG PLANA „GORNJA KOLONIJA“

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti da će se dana 16.09.2022. u sali OV Jablanica održati javna prezentacija prijedloga Regulacionog plana „GORNJA KOLONIJA“ sa početkom u 11:00 sati.

Prezentaciju će održati Nosilac izrade Plana – IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.
     

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje,
građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne
poslove