OBAVIJEST O DODATNIM KONSULTACIJAMA NA ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

Obavještavaju se građani, udruženja građana, posebno ekološka udruženja, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije, i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-2261-3/23-33 od 02.11.2023. godine određen dodatni rok od 60 dana za  provođenje dodatnih konsultacija na prijedlog Odluke o komunalnom redu.

Javna rasprava/konsultacije o prijedlogu ODLUKE O KOMUNALNOM REDU održat će se u trajanju od 45 dana u periodu od 09.11. do zaključno sa 25.12. 2023. godine.
Nacrt Odluke je javno izložen i može se preuzeti u šalter Sali Općine Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).

Uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za prijedlog Odluke o komunalnom redu općine Jablanica,  po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 25.12.2023. godine.
Ovim putem pozivamo vas da se uključite u navedenu aktivnost davanjem pismenih primjedbi i sugestija.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove

Nacrt Odluke o komunalnom redu