Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, od 16.12.2021. godine