Odluka o imenovanju Komisije za izbor kandidata

Odluku možete preuzeti na ovom linku.