Javni poziv za učešće u postupku izbora izvođača obuke i stručnog usavršavanja izabranih zvaničnika - vijećnika u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti „Upravljanja lokalnim razvojem"

Na osnovu člana 6. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV  za učešće u postupku izbora izvođača obuke i stručnog usavršavanja izabranih zvaničnika - vijećnika u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javni poziv se odnosi na izbor eksperata za realizaciju obuke iz oblasti „Upravljanja lokalnim razvojem" sa ciljem podizanja stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika (posebno vijećnika/odbornika) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije.
Program obuke sadrži sljedeće tematske oblasti: Ključni aspekti sistema upravljanja lokalnim razvojem u BiH; Kritični aspekti i procesi upravljanja lokalnim razvojem; Uloga radnih tijela OV u upravljanju lokalnim razvojem.
Obuke su poludnevnog karaktera uz korištenje PP prezentacije, diskusije i vježbi kroz rad u grupama. Obuke će se održati u različitim mjestima na području Federacije BiH u periodu od decembra 2017. do sredine 2018. godine.
Izabrani kandidat / ti dobit će Priručnik za trenere, PP prezentaciju, pomoćne materijale i vježbe.
Pravo na podnošenje prijave za poziciju izvođača obuke imaju fizička i pravna lica.

Izbor izvođača obuke vršit će Stručna komisija koja će izvršiti ocjenjivanje ispunjenja uslova u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravilnik možete naći na web stranici Saveza općina i gradova FBiH www.sogfbih.ba u horizontalnom meniu INTERNI AKTI na drugoj strani, odnosno na sljedećem linku: http://www.sogfbih.ba/uploaded/interni%20akti/Pravilnik%20o%20izboru%20izvodj%20obu.pdf
Potencijalni kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente:
-       Biografiju (CV) na jednom od službenih BH jezika,
-       diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,
-       dokaz o iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke, ili radu u oblasti planiranja i upravljanja lokalnim razvojem, stečeno kroz obavljanje poslova u jedinicama lokalne samouprave ili kroz odgovarajuće konsultantsko i trenersko iskustvo vezano za ovu oblast,
-       dokaz o naučnom iskustvu, kao što je: pisanje referata, knjiga, eseja, učešće na konferencijama, naučnim simpozijumima i sl.,
-       popunjen prijavni obrazac (naći na: www.sogfbih.ba ),
-       kopiju lične karte,
-       izvod iz sudskog registra (za pravno lice),
-       i druga dokumentacija kojom se može dokazati ispunjavanje minimalnih uvjeta za provođenje obuke u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.
Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti putem e-maila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili pošte na sljedeću adresu: 

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
Musala br.5,
71 000 Sarajevo
s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 30.11.2017. godine.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon završenog procesa odabira, svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

U ovom linku nalazi prijavni obrazac.